Skip to main content

Hans Moor

Architect en oprichter van HANS MOOR ARCHITECTS

Na een lange bouwkundige opleiding ben ik mij gaan toeleggen op mijn grote passie, ruimten ontwikkelen in de architectuur. Die ontwikkeling nam eerst plaats aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam, alwaar ik ook na mijn opleiding ook les gaf in architectonische vormgeving van 1998 tot 2007. Van 1990 tot 2000 werkte ik bij verschillende architectenbureaus, waaronder, Studio Acht en EGM architecten. Later in 2000 startte ik mijn eigen architectenbureau Hans Moor Architecten te Rotterdam. Een van mijn grote kwaliteiten is dat ik door middel van het tekenen van ideeën ( instagram ) een antwoord kan weten te vinden voor de persoonlijke wensen van de opdrachtgever. Dit doe ik door niet direct naar een geheel te zoeken, maar tastend te blijven en verrassingen in het ontwerpproces toe te laten. Hierdoor kunnen meerdere mogelijkheden voor een 'droom'huis naar voren komen. Dit zijn onvoorziene ruimtelijke ideeën, die de architectonische kwaliteit van het ontwerp verhogen. Deze wijze van ontwikkelen is een evolutionair ontwerpproces, hetgeen betekent: aanpassen ( nieuwe inzichten van de opdrachtgever) tijdens ontwerpproces is juist de motor van kwaliteitsverhoging. Praktisch gezien is samenwerking met de opdrachtgever alsmede samenwerking met de verschillende bouwpartners in de bouwkolom de sleutel. Mijn ervaring met het bouwproces is groot, vele complexe opgave zijn inmiddels gerealiseerd. Daarnaast zoek ik altijd naar innovatieve, duurzame en economisch gunstige mogelijkheden.

Education

 • MTS bouwkunde te Rotterdam
 • HTS bouwkunde te Rotterdam
 • Academie van Bouwkunst te Rotterdam - cum laude

Ervaring en werkgebieden

 • villabouw

 • woningbouw

 • utiliteit

 • infrastructuur en water

tentoonstellingen en prijzen

 • Iktinos, nederland                         1992 -   eervolle vermelding
 • Archiprix 1998, nederland              1998 -   eervolle vermelding
 • Metrostation  Rotterdam                 2000 -   1e prijs
 • Twee bruggen, Rotterdam              2001 -   1e prijs
 • Biennal, Miami, Florida, USA           2001 -   eervolle vermelding
 • Dutch design selection,                  2006 -   nominatie finalist dutch design awards
 • Brede school, Rotterdam                2008 -   eervolle vermelding

 

TENTOONSTELLING

 • Archiprix 1998 Netherlands
  'Het Debuut' ARCAM gallery Amsterdam', Home for children 'Moria',
  30 Januari t/m 13 March 1999
 • Unbuild concepts Biennale Miami+ Beach, Florida, USA
  The community of emptiness   Oktober 2001 
  Digital spaces, XIII biennale, globalisation and communication
  3-13 Oktober 2002, Santiago de Chile, Chile
 • Mob lab1,  International Architecture Biennale, Las Palmas Rotterdam, Netherlands
  Bridge of wind and water, 7 May- 7 July 2003
 • Dutch design selection, Eindhoven, Netherlands  Bridge absence of light,  Oktober 2006 https://www.nextroom.at/building.php?id=19320
 • ACN architectuurcentrum  Nijmegen, Film en architectuur  22 april  -  7 juni 2009
  Scenario -  De onuitsprekelijke gemeenschap,  Free energy
 • Days of Dutch Architecture, Tbilisi, Georgie. Exhibition centre 17 - 19 december 2012  https://georgisch.blogspot.com/2012/12/dagen-van-de-nederlandse-architectuur.html   
 • Tbilisi Exhibition Hosting Dutch Architects

concept specifiek wonen met adviezen van Wubbo Ockels

augustus 1997

Wonen voor een ruimtevaarder en een danseres

De opgave was een 'twin-house voor een astronaut en een danseres en kreeg als titel mee: De onuitsprekelijke gemeenschap (naar een boek van Maurice Blanchot). Het zijn twee woningen geworden die in eerste instantie autonoom lijken vormgegeven, elk met een eigen programma dat in overleg met een astronaut en een danseres tot stand is gekomen. Toch ontlenen ze hun bestaansrecht juist aan hun onderlinge betrokkenheid, die niet vanzelfsprekend en nooit permanent is, in die zin onuitsprekelijk blijft. De verbinding tussen de beide woningen 'waardoor de astronaut kan leren dansen' is geen gegeven, geen duurzame toestand, maar blijft in wording en bestaat alleen als spanning en als dynamiek. Er is geen status quo, er is een wisselende intensiteit, een polariteit die elk resultaat, in elke blijvende verbinding zijn kracht verliest.

Het ontwerp ontleent zijn kracht aan het feit dat de literaire metaforen niet direct in vorm worden vertaald, maar via de tussenschakel van de techniek aan het ontwerp worden gehecht. De locatie aan weerszijde van de dijk is gelukkig omdat een dijk evenals het ontwerp de aparte functie van het doorlaten (van water), zowel communicatie als afzondering teweeg brengt.

Het Twin-house is een parabel over architectuur en de positie die daarin gekozen is. Het is een onderkomen bij de gratie van wind- en water, de elementaire krachten die door architectuur niet worden buiten- maar juist ingesloten. Een ruimte die de spanning tussen binnen en buiten in stand houdt, met begrenzingen die niet definitief zijn omdat de vorm in de contravorm ontsnapt, want het ontwerp wil niet zozeer zichzelf affirmeren, wil de aandacht niet op zichzelf vestigen, maar op het onuitsprekelijke van de ruimte. In die zin moet een ontwerp niet gezocht maar gevonden worden.

Het ontwerp laat de 'vrije' (gratis) energie zien in de vorm van wind en stromend water. Ze leveren energie om het huis in beweging te zetten. De 'vrije' energie is de voorwaarde om te komen tot een onuitsprekelijke gemeenschap. De 'vrije' energie brengt ritme en verandering, zoals eb en vloed als gevolg van de zwaartekracht. 'vrije 'energie verandert het huis, maar verandert ook de manier van hoe wij met energie omgaan. Zon, wind en water worden in het ontwerp technologisch begrepen.

augustus 1997

wonen voor een ruimtevaarder en een danseres

Voor meer informatie neem contact met ons op

                                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        architectuur voor villa's

       06.55808271

adres


Villamore - Hans Moor Architect

K.P. van der Mandelelaan 110

3062 MB Rotterdam