Skip to main content

Ontwerpen - Specials Duurzaamheid


Domino Feedback

Geheime tuinkamer

Cross Kitchen Prototype

Greenhouse living

Houten Vakantiehuis

Hemelwater is Drinkwater huis

Modern Living Duurzaam

Concepthouse Appartement Hout


Over duurzaamheid voor woningen.

Duurzaamheid is niet alleen een thema waarmee je de marketing kunt opvijzelen. Het is daadwerkelijk een grote verandering, die zijn wortels heeft in de toegenomen informatie met zijn selecties. Ze zijn energie-economisch van aard. Duurzame ruimtelijke opgaven en hun oplossingen zijn continue onderhevig aan veranderende omgevingsfactoren, waaronder grote ingrijpende selecties (klimaatverandering, toename Co2, bevolkingsgroei in relatie tot beperkt bewoonbare aarde etc.). De energieomslag zal een transformatie van de ruimte betekenen.

Een belangrijke motor voor deze nieuwe ruimte is het onderzoek naar een nieuwe wijze van standaardisering (o.a. prefab) in de bouw. Vergeleken met het functionalisme van de modernen komt deze er echter anders uit te zien. Waar voorheen de performatieve mogelijkheden (wat zijn de mogelijkheden voor de gebruikers?) niet ter sprake werden gebracht, heerst op dit moment de keuze van de consument. Waar in het verleden de mogelijke variaties in de woningbouw werden gereduceerd ten koste van standaardisering en economie (verschil realiseren voor individueel gebruik betekende een kostenpost), zijn het juist nu deze performatieve mogelijkheden van de gebruikers, die meer van invloed raken op de standaardisatie. Natuurlijk kennen we overigens al jaren variaties in de vorm van bouwstijlen, maar deze zijn eerder een tegemoetkoming aan de systemen van de bestaande woningproductie. Standaardisatie is nu flexibel geworden.

Voor de toekomst is het van belang dat de betrokken partijen in het bouwproces meer gaan samenwerken in het ontwikkelen en optimaliseren ten behoeve van generieke ‘eenvoudige (bouw) systemen’ en/of standaardisering. Deze systemen moeten een antwoord gaan geven op de toenemende meervoudige gebruiken. Duurzaamheid betekent dan een voortgaande ontwikkeling in relatie tot lifestyle. Lifestyle is de toekomstige trend. Het kan een verhoging van de kwaliteit van het leven betekenen: individuele expressie, een goede gezondheid, een groene leefbaarheid etc.. Kort geformuleerd: lifestyle maakt deel uit van de energieomslag, maar zal tegelijkertijd binnen diezelfde energieomslag bekostigd moeten worden. (energiereductie, afval is voedsel, recycling, verlaging van de footprint). Lifestyle is duurzaamheid.¹                           

 

HEMEL(S)WATERHUIS

Conceptwoning met installatie voor het transformeren van regenwater naar drinkwater. Het principe van de woning bestaat uit een innovatief dak met daaronder de woonruimte. In het dak zijn zoveel mogelijk verschillende duurzame innovaties opgenomen. De woonruimte onder het dak is vrij in te delen door de gebruiker. Dit kan met vaste wanden, maar ook met flexibele wanden. Het dak van de woning vangt regenwater op en voorziet daarmee in waterberging. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor drinkwater. Hiervoor dient het principe van hemelswater.

VILLA DOMINO FEEDBACK

De architectonische ruimte wordt door de installatietechniek bepaald. Bewoners kunnen hierop een antwoord geven. Feedback betekent bij deze woning: indelingen die elkaar beïnvloeden en reageren op de free energy. In domino Feedback keert de free energy uit de onuitsprekelijke gemeenschap terug in ons project. Zon, wind en water worden in dit project technologisch begrepen. Free energy is de mogelijkheid om het gebruik van de woning economischer te maken. Dit houdt in minder energieverbruik en in de toekomst verlaging van de footprint.

DUURZAME HOUTEN VILLA

villa volledig in hout uitgevoerd door gebruik te maken van alle technieken ontwikkeld met principe 'concepthouse'

HOUTEN VAKANTIEHUIS

Vakantiewoning volledig in hout uitgevoerd. Specifieke en karakteristieke details.

contactpersoon

Hans Moor

villa architectuur

adres


jan Leentvaarlaan 63

3065 DC Rotterdam