Skip to main content

Villa Domino Feedback

Photographer

domino feedback - bewoners kunnen ruimte zelf aanpassen

Het onderzoek voor domino Feedback begon met een deelname voor een prijsvraag van een woonhuis. De prijsvraag had als thema 'eenvoudig' bouwen. De gedachte van 'eenvoudig' bouwen kan vanuit verschillende motieven begrepen. Je zou kunnen denken aan een goedkopere (meer economische) manier van bouwen. Het zou kunnen zijn dat het woord 'eenvoud' een tegenstelling moet creëren om een complexe manier van bouwen tegen te gaan. Complex bouwen houdt vaak in, dat er veel variaties geconstrueerd dienen te worden die tot stand moeten komen binnen democratische processen. Je hoeft maar te denken aan de veel gevraagde thematische belevingen. Complexiteit kan dus een verhoogde kostenpost betekenen voor het bouwen. Een economischer manier van bouwen (energiebesparing, vindingrijkheid etc.) stond ons aan, maar de tegenstelling met een complexe manier van bouwen was voor ons niet van belang. Eenvoud en complex zijn geen woorden die als thema een ontwerpproces kunnen sturen.

De architectonische ruimte wordt door de installatietechniek bepaald. Bewoners kunnen hierop een antwoord geven. Feedback betekent bij deze woning: indelingen die elkaar beïnvloeden en reageren op de free energy. In domino Feedback keert de free energy uit de onuitsprekelijke gemeenschap terug in ons project. Zon, wind en water worden in dit project technologisch begrepen. Free energy is de mogelijkheid om het gebruik van de woning economischer te maken. Dit houdt in minder energieverbruik en in de toekomst verlaging van de footprint.

De footprint betekent een mondiaal rekenmodel, waarbij gebruik van materialen, energie etc. en productie met elkaar verrekend worden, zodat per product (een baksteen of huis) of per individu de persoonlijke footprint berekend kan worden. Deze footprint maakt vergelijking met andere producten in ecologische zin zinvol.

Het eindresultaat laat zien dat het niet gaat om kwaliteitsverbetering in de projecten van de kantoren met woorden zoals: flexibiliteit, specifieke ruimten, thematische ruimtes, maar om de ruimtelijke verandering als gevolg van dragende woorden die de toekomst gaan sturen: free energy en energiebesparing.

Het resultaat van woonhuis domino feedback heeft uiteindelijk een transformatie door de free energy ondergaan. Er ontstaat energiebesparing door de free energy. Door dit als uitgangspunt te nemen stuurt ze zowel de installatietechniek als de andere energiebesparingen. De installatietechniek is afhankelijk van de bouwkundige opstelling (4 palen zonder fundering, in Holland staan de meeste huizen op palen). De wijze van produceren is veranderd door gebruikmaking van een kolomprefabricage. De woning bestaat uit:

1.   vloer

2.   dak

3.   Kolom als drager, inclusief installatietechniek en de wand als scheiding.

4.   free energy

De kolom als drager is een module van installatietechniek en ruimtelijke scheiding. De gebruikselementen bevatten bad, douche, toilet, keuken en trap. De verborgen ruimtes in de kolommen zijn voor de leidingen van hemelwater en riolering. Flexibele leidingen maken dit mogelijk. De kolommen zijn te roteren en geven de gebruikers de mogelijkheid hun ruimte zelf in te delen en deze ook weer aan te passen. De woning is uit te breiden door een kwart van de bestaande woning toe te voegen. Een kwartwoning heeft een standaard kolom met een modulaire unit die voorzien kan worden van extra gebruiksfaciliteiten.

 

My work

omtwerpmodellen in ontwerpproces