Skip to main content

greenhouse living - food and water

Concept Greenhouse living - foodproduction + water

Greenhouse living is een concept voor wonen met gebruikmaking van diverse innovaties, waaronder eigen voedselproductie middels vertikale farming, opvang regenwater = drinkwatersysteem (hemelswater),
bijenhotel, warmtevoorziening greenhouse principe. Woongedeelte is te scheiden van greenhouse. Greenhouse is op de eerste verdieping. In dit concept uitgegaan van een ruimtebesparende ingreep op de begane grond (in stedelijke condities is deze ruimtelijke positie van belang).
De woning is zoveel mogelijk in hout geconstrueerd.

Regenwater naar drinkwater -  installatie voor het transformeren van regenwater naar drinkwater. De woonruimte  is vrij in te delen door de gebruiker. Dit kan met vaste wanden, maar ook met flexibele wanden. Het dak van de woning vangt regenwater op. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor drinkwater. Hiervoor dient het principe van hemelswater.

De woning is op dit moment een conceptwoning en dit houdt in dat er basisinnovaties zijn opgenomen die allen een bijdrage leveren om het aan een duurzame en plezierige woning te doen beantwoorden. De woning is daarnaast in ontwikkeling door steeds betere duurzame producten en innovaties te implementeren. Het uiteindelijk doel is om de woning volledig autarkisch te krijgen.Vanzelfsprekend is de vorm van het huis ( zowel dak als woonruimte) aan te passen aan de woonwensen van de toekomstige bewoners.